werken
 

      

 
 
 
"Geïntegreerd milieubeheer van grondstof to eindproduct" is ons devies
 


De toekenning van de ISO 14001-norm voor milieuzorg aan Noliko is de kroon op het werk voor ons geïntegreerd milieubeheer - van grondstof tot eindproduct.

Noliko hanteert hierbij drie speerpunten: preventie, hergebruik en recyclage.

Preventie krijgt hierbij steeds de hoogste prioriteit, bv. energieverbruik,het verhinderen van emissies en het neutraliseren van nevenstromen.

Op het vlak van energie is Noliko vrijwillig toegetreden tot het Convenant Benchmarking Energie-Efficiëntie. Hierin past onder andere de implementatie van nieuwe energietechnologieën zoals warmtekrachtkoppeling (WKK).
Ook rond de preventie, verwerking en valorisering van reststromen leveren we voortdurend inspanningen. Met resultaat.

Noliko behoort ook tot de voortrekkers inzake zorgzaam waterbeheer. Met zowel een aërobe als anaërobe waterzuiveringsinstallatie, goed voor 150.000 inwoner-equivalent, erkennen we het belang van zuiver water. Als voedingsbedrijf is dit nu eenmaal onze taak en verantwoordelijkheid: respectvol omspringen met deze levensnoodzakelijke, natuurlijke hulpbron.