werken
 

      

 
 
 
 
 

Bedrijfszeker groenten verwerken begint bij een goede teeltplanning. Hiervoor investeert Noliko al jarenlang in de samenwerking met een vaste groep van een 300-tal geselecteerde telers. Dag in, dag uit, voldoen zij aan onze strenge kwaliteitseisen.

Want kwaliteit komt niet vanzelf. Noliko heeft 40 jaar ervaring opgebouwd in de beheersing van de gehele keten, van zaaigoed over teeltplanning tot aan de veldverse aanvoer naar de verwerkingslijnen. Een complex proces, dat op wieltjes loopt dankzij ons deskundig en ervaren team van landbouwingenieurs en teeltdeskundigen.

 
   

 
 
 

Via onze telers benut Noliko zo'n 4.500 ha landbouwgrond, allemaal binnen een straal van 100 km rond Bree. De variatie in bodemtypes binnen deze regio en een deskundig watermanagement zorgen voor een maximale opbrengst. Tegelijkertijd verzekert dit een risicospreiding tegen oogstrisico’s, zodat de geplande aanvoer van verse producten verzekerd blijft.

Door de modernste technieken start onze kwaliteitsborging al op het veld. Ze zorgt voor een automatische koppeling tussen teeltgegevens, GPS-data en oogst- en transportgegevens. Voeg daarbij onze gedetailleerde lastenboeken, gecontroleerd via externe audits, en de intensieve wisselwerking tussen de telers en onze teeltbegeleiders, en het moge duidelijk zijn dat Noliko een totale traceerbaarheid garandeert. Voor de volle 100%.